ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2023

เปิดมุมมอง : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | ฉีดวัคซีนโควิค-19 ชนิดไหนดี

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับความหวังที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริการวิชาการ : พลิกฟื้นความหวัง ภูมิพลังแผ่นดิน ยุวชนรักษ์ถิ่น ศาสตรศิลป์ล้านนา : ยุวอาสาฯ ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

  ติดตามแนวทางการดำเนินงานของคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการฝึกอบรมสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านโป่งกุ่มให้เป็นอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ให้สามารถใช้ความเข้าใจ วัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่อสาร แนะนำร้านอาหารเด่น หรือ แหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน เสมือนเป็นผู้นำเที่ยวตัวจริง

โครงการหลวง ...เพื่อชุมชน : โครงการยกระดับกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์งาดำ งาขี้ม่อน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

  ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่