ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

Knowledge Management : องค์กรผ่านวิกฤต COVID-19 สู่ชีวิตปกติแบบใหม่ด้วยการจัดการความรู้

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 63)

คอลัมน์นักวิจัย : The Researcher - อ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม & อ.ดร.จรรยวรรธ์ ตัณฑ์เจริญ วุฒิจำนงค์

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 63)