ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2022

งานบริการวิชาการ : แนวทางการสอนออนไลน์แบบมีคุณภาพ

  งานบริการวิชาการ  :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  (ม.ค.– เม.ย. 65)

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : แนวทางการวัดและประเมินผลตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 65)