ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2021

ซะป๊ะ สเปซ : การทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruit)

ซะป๊ะ สเปซ :   วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 64)

เรื่องเล่าชาวล้านนา : เข้าอินทขีล บ่ละรีตเสียหมอง บ่ละคลองเสียเปล่า

เรื่องเล่าชาวล้านนา :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 2564)  

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : หน้ากากในช่วงโควิด-19 ระบาด : ชนิด การทดสอบ การใช้งาน และมาตรฐาน

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 2564)  

ชุมชนเดินทาง : “U2T Covid Week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 ชุมชนเดินทาง : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 2564)

Knowledge Management : เครียดได้ คลายเป็น ในยุคโควิด-19 ระบาด

Knowledge Management :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 64)