ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2020

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น การพัฒนาผลิตการแปรรูปอาหารจากผัก-ผลไม้ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน บ้านท่ากว้าง ต.ประตูป่า อ.ลำพูน จังหวัดลำพูน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ก.ย.– ธ.ค. 62)  

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ข้าวแต๋นสูตรใหม่ กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์ บ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ก.ย.– ธ.ค. 62)

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง อุดช่องโหว่ลำไยอบแห้ง เครื่องคว้านเมล็ดลไยแบบสองหัวคว้าน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค – เม.ย. 58)