ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021

บริการวิชาการ :โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การออกแบบร้านกาแฟชุมชนบ้านป่าเสี้ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

บริการวิชาการ   : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (ก.ย.– ธ.ค. 63)   

คุยกับนักวิจัย :The Researcher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เขาสุเมรุ และ งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : "จากปุ๋ยถึงดิน" การเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยโดยการวิเคราะห์ดิน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ก. – มี.ค. 58)  

ของมันต้องแชร์ : โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (FOSTAT FOOD INNOVATION CONTEST (FIC))

  ของมันต้องแชร์ : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 63)