ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021

ซะป๊ะ สเปซ : ประเภทและประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันสุขภาพ

 ซะป๊ะ สเปซ  :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 64)

เรื่องเล่าชาวล้านนา : “จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที”

 เรื่องเล่าชาวล้านนา  :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 64)

ชุมชนเดินทาง : บันทึกเรื่องราวการบริการชุมชน ว่าด้วยศักยภาพชุมชนกับการจัดการขยะในชุมชน

 ชุมชนเดินทาง :  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 64)

คุยกับนักวิจัย :The Researcher นักวิจัยฝุ่น : รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ

  คุยกับนักวิจัย :The Researcher   : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 64)

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : ฝุ่นมัจจุราชเงียบฆ่าคน

  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 64)